Lifco offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av obligationslånen vid Nasdaq Stockholm

Lifco AB (publ) har ansökt om notering av två obligationslån på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm.

Lifco offentliggjorde den 30 november 2017 att bolaget emitterat två icke-säkerställda obligationslån med en löptid om två år. Det första obligationslånet uppgår till 165 MSEK och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR +0,75% med en effektiv kreditmarginal om 0,60%. Det andra obligationslånet uppgår till 835 MSEK och löper med en årlig fast ränta om 0,355%.

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånen på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel avses vara den 6 december 2017. Med anledning härav offentliggör bolaget idag prospekt avseende obligationslånen. Prospekten finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.lifco.se, samt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se, samt skickas till den som begär det hos bolaget.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872, e-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har 133 bolag i 26 länder. Koncernen omsatte 2016 cirka 9 miljarder SEK med en EBITA-marginal på 15%. Läs mer på www.lifco.se

Taggar:

Om oss

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har 133 bolag i 26 länder. Koncernen omsatte 2016 cirka 9 miljarder SEK med en EBITA-marginal på 15%. Läs mer på www.lifco.se