Årsstämma - VD:s presentation

LifeAssays® AB (publ.) årstämma hålls i bolagets lokal den 16 april 2013 kl. 17:00. Bifogat finns en presentation som ges av VD under punkt 7 i kallelsen.

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade teknologiplattformen MagnetoImmunoAssay. Företaget har utvecklat tester för diagnostiska applikationer inom veterinär- och humanmedicin.

 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson +46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com