BOLAGET INTRODUCERAR NY KUNDORIENTERAD GRAFISK PROFIL INFÖR LANSERINGEN AV SITT POINT-OF-CARE SYSTEM

(NGM:LIFE B)

LifeAssays kommer den 14 november att för första gången visa upp sitt Point-Of-Care system (patientnära blodanalyssystem för CRP/hsCRP) i samband med den internationella MEDICA mässan i Tyskland. Bolaget aviserar att en ny kundorienterad hemsida med ny grafisk profil kommer att lanseras samma dag.

IDEON, Lund – Det svenska Nordic Growth Market (NGM, Stockholm, Sverige) noterade börsbolaget LifeAssays AB, verksamt inom bloddiagnostiksektorn (Point-Of-Care), kommer att den 14 november att presentera en ny kundorienterad hemsida med bolagets nya grafiska profil. Idag har bolaget erhållit grönt ljus från sin Patentbyrå att påbörja användandet av en ny logotyp som är en del av den nya grafiska profilen.

Den nya hemsidan görs tillgänglig på nätet samtidigt som bolaget för första gången visar upp sitt Point-Of-Care system (patientnära blodanalyssystem för CRP/hsCRP) i samband med den internationella MEDICA mässan (monter 1D18/D20) i Tyskland. LifeAssays blodanalyssystem kommer även att presenteras genom flera annonser (i facktidningar samt på Internet). Enligt tidigare rapportering beräknas försäljningen av LifeAssays CRP blodtest ske i början av 2008.

Styrelsen för LifeAssays

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay teknologiplattformen. Målsättningen är att tillfredställa läkare och patienters behov av ett säkert instrument för snabb analys. Befintliga metoder är långsamma och inkluderar i vissa fall användandet av radioaktiva material. MagnetoImmunoAssay-metoden är helt ofarlig för patient, personal och miljö. Alternativa användningsområden återfinnes inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt veterinärmedicin.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Docent Dario Kriz på telefon 046-286 5400 eller email: info@lifeassays.com

IDEON SCIENCE PARK • SE-223 70 LUND • SWEDEN

TEL: 046 – 286 54 00 • FAX: 046 – 286 54 19

Prenumerera

Dokument & länkar