BOLAGETS INSTRUMENT ERHÅLLER VIKTIG EMC CE-MÄRKNING

LifeAssays patientnära blodanalysinstrument, LifeAssays Reader, erhåller viktig CE-märkning enligt EN 60601-1-2: 2007-03

IDEON, Lund: Enligt tidigare rapportering har det NGM-noterade bolaget LifeAssays AB inlett CE-märkningsprocessen och nu erhållit ett CE-godkännande enligt EN 60601-1-2: 2007-03 för det egenutvecklade patientnära blodanalysinstrumentet LifeAssays Reader. CE-märkningen av instrumentet innebär att den uppfyller kraven på elektromagnetisk kompabilitet för medicinsk utrustning (d v s att den inte kan störas av och inte blir störd av annan elektrisk utrustning) och att denna delkomponent i LifeAssays blodanalyssystem får säljas till kunder inom EU.

VD / LifeAssay

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay teknologiplattformen. Målsättningen är att tillfredställa läkare och patienters behov av ett säkert instrument för snabb analys. Befintliga metoder är långsamma och inkluderar i vissa fall användandet av radioaktiva material. MagnetoImmunoAssay-metoden är helt ofarlig för patient, personal och miljö. Alternativa användningsområden återfinnes inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt veterinärmedicin.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Docent Dario Kriz på telefon 046-286 5400 eller email: info@lifeassays.com

IDEON SCIENCE PARK • SE-223 70 LUND • SWEDEN

TEL: 046 – 286 54 00 • FAX: 046 – 286 54 19

Prenumerera

Dokument & länkar