DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2003

* Utvecklingen av tre testkit: Albumin i urin, CRP i blod och Cystatin C i blod fortgår enligt plan.

* Beslut om nyemission togs på extra bolagsstämma den 10 september.

* Civilekonom Björn Lundgren vald till ordinarie styrelseledamot.

LifeAssays utvecklar morgondagens generation av Point of care instrument, ett instrument som kan utföra ett flertal analyser parallellt. Teknologin erbjuder snabba analyser av protein, hormoner och bakterier i t.ex. blod. Instrumentet mäter inte bara noggrant och på kort tid, listan av analyser kan utökas allteftersom behov uppstår. Att analyssvar ges inom 10 minuter på prover som i dag måste skickas till större laboratorium för analys kommer att ha stor betydelse både för läkare och för patienter.

Bolaget befinner sig just nu i en fas där man går från utveckling till en produkt som i alla avseenden skall anpassas för att leva upp till de nuvarande och kommande krav som ställs på en medicinteknisk produkt för Point of Care (PoC) Marknaden.

(FÖR FULLSTÄNDIG RAPPORT SE BIFOGAD FIL)

Prenumerera

Dokument & länkar