Distributör har slutit ett avtal med en av världens största Distributörer av veterinärprodukter, Henry Schein.

IDEON, Lund ⎯ LifeAssays® AB (publ.) Distributör har slutit ett avtal med en av världens största Distributörer av veterinärprodukter, Henry Schein Avtalet innebär att Henry Schein kommer att föra LifeAssays® produkter parallellt med dagen distributör Innovativer Veterinary Solution, IVS.

”We have now completed a number of validations of LifeAssays® canine CRP product with promising results. We have therefore decided for this way in order to reach as many potential customers in as short time as possible. By offering the product also through Henry Schein we will be present in almost every Veterinary Clinic and Emergency rooms in USA” says Karen Moody, CEO and owner of IVS

"Vi träffade IVS under IVECCS i Indianapolis i slutet av förra veckan. Att IVS nu kan själva sälja våra produkter men också koncentrera sig på att marknadsföra dem för att fortsätta öka medvetenheten för Canine CRP bland veterinärer, kan snabbt bidra positivt till försäljningsutvecklingen i USA. Henry Schein är ett mycket spännande projekt för oss på världens största marknad för veterinär diagnostik, säger Anders Ingvarsson, LifeAssays® VD. 

 

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade teknologiplattformen MagnetoImmunoAssay. Företaget har utvecklat tester för diagnostiska applikationer inom veterinär- och humanmedicin.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson +46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

 

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson på telefon 046-286 54 00 eller email: info@lifeassays.com Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAssays AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 september 2014 kl. 09:00.