FEM INSTRUMENT FÖR HUND-CRP LEVERERADE ENLIGT ORDER

(NGM:LIFE B)

IDEON, Lund - Det NGM:noterade blodanalysbolaget LifeAssays AB har enligt order levererat ytterligare fem instrument för hund-CRP till Medinor.

Docent Dario Kriz

VD LifeAssays

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay teknologiplattformen. Målsättningen är att tillgodose läkare och patienters behov av ett säkert instrument för snabb analys. MagnetoImmunoAssay-metoden är helt ofarlig för patient, personal och miljö. Alternativa användningsområden återfinns inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt veterinärmedicin.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Docent Dario Kriz på telefon 046-286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar