LifeAssays - bokslutskommuniké 2017

Nettoomsättningen i koncernen, likväl som moderbolaget, uppgick under det tredje kvartalet till 1 964 tkr vilket var 7% högre än förra årets fjärde kvartal och 54% högre än årets tredje kvartal.

  • En emission genomfördes vilken tillförde Bolaget 8,8 MSEK till verksamheten före emissionskostnader.
  • LifeAssays® bolag Qingdao Lai Fu Ai Sheng Medical Technology registrerades i Qingdao.
  • Försäljningen under det fjärde kvartalet påverkades positivt av att försäljningen till kunder i USA kommit igång. Försäljningen fortsätter växa i Kina och Norden har återhämtat sig efter en tillbakagång under sommaren.
  • Bolagets satsningar i USA och Tyskland med direkta kundbesök gav under Q4 resultat i form av försäljning av instrument och reagens på båda dessa marknader.
  • Accelererade marknads- och försäljningsaktiviteter i Norden gav bra genomslag i försäljningen av SAA för häst.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar