LifeAssays® AB (publ.) och Indiskt företag skall utveckla bolagets humandiagnostiska del

Februari 22 , 2013

IDEON, Lund ⎯ LifeAssays® AB (publ.) och det Indiska företaget AGAPPE Diagnostics Ltd har kommit överens om att utvärdera LifeAssays® plattform som del i AGAPPEs satsning på patientnära diagnostik.  LifeAssays® kommer tillsammans med AGAPPE att utvärdera bolagets CRP test med avsikt att lansera den under AGAPPEs namn. Vid ett positive utfall av utvärderingen planerar bolagen ett fördjupat samarbete kring framtida testpaneler för patientnära tester till den humanmedicinska marknaden.

”AGAPPE är et väletablerat bolag på sin hemmamarknad Indien, och exporterar produkter till Afrika, Kina m.fl. länder. AGAPPE är med sin marknadsnärvaro, dokumenterade erfarenhet av produktutveckling och tillgång till sådana nyckelråvaror som förenklar och snabbar upp utvecklingen av nya tester till vår humansida, en mycket bra partner till LifeAssays®, i denna del av världen”, säger Anders Ingvarsson, LifeAssays® VD.

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade teknologiplattformen MagnetoImmunoAssay. Företaget har utvecklat tester för diagnostiska applikationer inom veterinär- och humanmedicin.

 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson +46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar