LifeAssays® AB (publ.) utvärderar sin test hos Lutfi Kolgjini.

IDEON, Lund - LifeAssays® AB (publ.) , genomför sedan slutet av december en utvärdering av sin test för akutfasprotein hos häst hos Lutfi Kolgjini med goda resultat. Att snabbt och enkelt kunna testa hästar inför tävlingar, ökar chansen att friska hästar kommer till start och där kan prestera sitt yttersta vilket är bra för hästarnas hälsa och spelares säkerhet.

”Lutfi Kolgjini är en av Sveriges mest respekterade och krävande travtränare. Vi har under en tid haft ett instrument placerat på hans anläggning för att ge dem möjlighet att värdera vikten av den information ett snabbt testsvar ger.”, säger Anders Ingvarsson, LifeAssays® VD.

”I vår pågående testverksamhet fungerar tekniken bra. De analysvärden vi får stämmer väl överens med hästarnas status. Vi följer det fortsatta arbetet med stort intresse och ser här en intressant möjlighet att få en god uppfattning om hästarnas hälsotillstånd. En mycket viktig fråga inför träning, tävling och krävande prestationer”, säger Lutfi Kolgjini, travtränare och chef för rörelsen.

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade teknologiplattformen MagnetoImmunoAssay. Företaget har utvecklat tester för diagnostiska applikationer inom veterinär- och humanmedicin.

Lutfi Kolgjini AB är ett av de största träningsstallen i svensk travsport. Företaget sysselsätter ca: 35 personer och det finns runt 200 tävlingshästar i träning. De senaste åren har stall Kolgjinis hästar sprungit in ca 25 miljoner kronor/år till sina ägare och många stora och meriterande segrar har tagits runt om i Europa och USA.

 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson +46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com