LifeAssays® har ingått avtal om förvärv av Magnasense Technologies Oy.

LifeAssays har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i det finska bolaget Magnasense Technologies Oy. Köpeskillingen om cirka 4 miljoner kronor ska enligt avtalet erläggas genom reverser till säljarna. Inom ramen för förvärvet ska LifeAssays även besluta om en nyemission av 80 312 216 B aktier till säljarna, i vilken betalning kan erläggas genom kvittning av fordringar enligt reverserna. En sådan riktad nyemission av aktier ryms inom det emissionsbemyndigande som LifeAssays styrelse gavs vid årsstämman den 13 maj 2015.

Tillträde enligt avtalet avses genomföras inom de närmaste veckorna.

Magnasense Technologies Oy bildades 2010 och utvecklar och marknadsför POC tester baserade på den patenterade Magniateknologin. Företagets huvudverksamhet är att utveckla och sälja patientnära tester inom human medicin. Bolaget har en test för CRP ("snabbsänka") redo för försäljning.

Teknologin bygger på en avancerad microfluidplattform som avläses i ett instrument och använder paramagnetiska partiklar precis som i LifeAssays® produkter.

I pipeline har Magnasense en liten handhållen engångstest där instrument och reagens kombineras på en så kallad test strip. LifeAssays® bedömer att denna produkt kommer att öppna nya kompletterande marknadssegment inom veterinärmedicin parallellt med de segment som Bolaget idag når via sin VetReader.

Magnasense intäkter uppgick de senaste 9 månaderna till ca: 75 tKr.

För mer information om Magnasense Technologies Oy, skälen till förvärvet samt bedömd påverkan på LifeAssays verksamhet, hänvisas till pressmeddelande offentliggjort av LifeAssays den 17 augusti 2015.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson +46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAssays AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november kl. 08:30.

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com