LIFEASSAYS: INBJUDAN TILL AKTIEÄGARTRÄFF DEN 5:e SEPTEMBER 18.30 I STOCKHOLM OCH LUND

IDEON, Lund ⎯ LifeAssays ® AB inbjuder till aktieägarträff i Lund och Stockholm den 5:e september kl. 18.30 – 20.00.

Med anledning av den förestående nyemissionen i bolaget har styrelsen beslutat inbjuda till aktieägarträff i Lund och Stockholm. Mötet kommer att starta kl. 18.30, samtidigt på båda ställen, och ägnas åt att beskriva bolagets läge samt bakgrunden till den förestående nyemissionen. Tid till frågor kommer att avsättas.

 

Möten kommer att äga rum på följande adresser;

 

Lund                                                                  

LifeAssays AB lokaler                                       

Scheelevägen 19F (IDEON)                            

223 70 Lund                                                      

 

Stockholm

Aktiespararnas lokaler

Rådmansgatan 70 A

113 89 Stockholm

 

Dryck och enklare förtäring kommer att serveras under mötet.

 

Vi önskar svar från de som vill deltaga till info@lifeassays.com eller på telefon till 046-286 54 00 senast onsdag den 31 augusti kl. 15.00.

                

Välkomna

Styrelsen

 

 

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay teknologiplattformen. Målsättningen är att tillgodose läkare och patienters behov av ett säkert instrument för snabb analys. MagnetoImmunoAssay-metoden är helt ofarlig för patient, personal och miljö. Alternativa användningsområden återfinns inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt veterinärmedicin.

 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson på telefon 046-286 54 00 eller email: info@lifeassays.com