LifeAssays® levererar de första 20 instrumenten till Australien.

Som tidigare meddelats pågår en klinisk studie i Australien där LifeAssays® högkänsliga test för CRP hos hund används. Rekryteringen av minst 20 nya klinker pågår sedan ett tag tillbaka.

ASAP, vår Partner i Australien har nu dessutom lagt en order på 20 instrument med reagens för normal CRP. Dessa reagens skall användas i kliniker på samma sätt som dagens inflammations tester. Reagensen till studien beräknas börja säljas från årsskiftet. 

”Den studie som planeras i Australien har lett till att vi nu fått en representant som skall marknadsföra och sälja även den test som vi redan säljer så framgångsrikt i bl.a. Norden. Australien, med sina enorma avstånd, är en marknad väl lämpad för vår typ av patientnära tester. Vi är övertygade om att kopplingen mellan den normalkänsliga testen som kan användas i de flesta kliniker, och den högkänsliga versionen som används av specialister i behandling av cancer, gynnar vårt varumärke.” säger Anders Ingvarsson, VD i LifeAssays® AB.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAssays® AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2015 kl. 08.30. 

 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson +46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

 

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com