LIFEASSAYS: Woodley Equipment och LifeAssays® undertecknar Letter of Intent (LoI) för den nordiska marknaden

IDEON, Lund ⎯ Woodley Equipment är en marknadsledande leverantör till Storbritanniens veterinärkliniker och sjukhus och en internationellt välkänd leverantör av laboratorieprodukter. Den produktportfölj som Woodley tillhandahåller gör att LifeAssays kan utvidga sitt erbjudande med produkter för Hematologi, Biokemi, Endokrinologi mm. vilket gör LifeAssays till en totalleverantör till nordiska veterinärkliniker och sjukhuslaboratorier.

“Vi har redan inlett försäljning av en del av Woodleys produkter i Norden med mycket bra resultat. Vi får nu tillgång till hela Woodleys sortiment genom detta LoI. Jag är speciellt glad över att Woodley inte bara kommer att ge oss tillgång till högkvalitativa produkter som ger oss bättre möjlighet att konkurrera med företag som ex. IDEXX, utan att de även kommer att stödja oss finansiellt. Som jag sagt på annat håll kommer den nordiska organisationen att växa under den kommande tiden med produkter från andra leverantörer och vi förväntar oss att försäljnignen av Woodleys produkter kommer att vara en betydande del av den nordiska försäljningen redan inom ett år” säger Anders Ingvarsson, CEO LifeAssays® AB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar