LifeAssays AB (publ.) och Lunds Universitet Technology Management i gemensamt projekt

29 augusti, 2011

IDEON, Lund ⎯ LifeAssays® kommer inom ramen för Technology Management programmet vid Lunds universitet att arbeta med “framtida innovationer i företag” tillsammans med ett team på 10 studenter. Projektet skall genom djupgående konsument/användarstudier identifiera nya innovativa idéer för LifeAssays® veterinära marknadssatsning.

Tidigare projekt har fått mycket positivt mottagande i sina värdorganisationer och har lett till både patentansökningar och konkreta underlag för planerade produktsatsningar. Exempel på deltagande företag: Gambro, Bioimplant, Axis, FMC Foodtech, Region Skåne, Thule

”För LifeAssays® är detta en möjlighet att få en grupp av nytänkande tekniker och ekonomer att titta på vår vidare satsning inom veterinär diagnostisk och ge oss värdefull information om nästa generations produkter ”, säger LifeAssays® VD Anders Ingvarsson.

”Vi är glada att ett dynamiskt företag som LifeAssays® ger oss möjlighet att genom vårt unika program komma med idéer och förslag till deras utveckling på en marknad som fortfarande är i sin linda”, säger Docent Fredrik Nilsson på Lunds Universitet.

 

Anders Ingvarsson

VD LifeAssays

 

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay teknologiplattformen. Målsättningen är att tillgodose läkare och patienters behov av ett säkert instrument för snabb analys. MagnetoImmunoAssay-metoden är helt ofarlig för patient, personal och miljö. Alternativa användningsområden återfinns inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt veterinärmedicin.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson på telefon 046-286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Prenumerera