LifeAssays årsredovisning för 2017 är offentliggjord

 LifeAssays meddelar idag att årsredovisningen för 2017 är offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats.

LifeAssays meddelar idag att årsredovisningen för 2017 är offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

   

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar