LifeAssays befarar Kapitalbrist

IDEON, Lund - LifeAssays ® AB:

LifeAssays AB (publ) styrelse har funnit skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet (kapitalbrist). Styrelsen arbetar därför med att upprätta en kontrollbalansräkning och avser att inom kort kalla till en extra bolagsstämma för prövning av om bolaget ska gå i likvidation (första kontrollstämma).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar