LifeAssays presenterar på Aktiespararnas Aktiefrukost

IDEON LUND: LifeAssays presenterar idag på Aktiespararnas frukost 

Bifogad presentation över verksamheten presenteras idag på Aktiespararnas Aktiefrukost i Stockholm, på LifeAssays extrastämma i Lund den 4 maj samt på Aktiespararnas Aktiedag i Göteborg den 8 maj. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar