Nya datum för LifeAssays® finansiella rapportering under år 2016

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har beslutat att följande datum skall gälla för bolagets finansiella rapportering under året.

Bokslutskommuniké (Q4) för 2015                 fredagen den 19 februari 2016

Kvartalsrapport (Q1) för 2016                           fredagen den 20 maj 2016  

Halvårsrapport (Q2) för 2016                             tisdagen den 30 augusti 2016

Delårsrapport (Q3) för 2016                               fredagen den 25 november 2016

 

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson +46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAssays AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari kl. 13:00.

 

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com