Nytt antal aktier i LIFEASSAYS AB (PUBL) per den 31 MAJ 2018

Vid utgången av maj månad 2018 uppgår antalet B-aktier till 2 539 844 st och bolagets aktiekapital till 50 796 880 kr.

LifeAssays AB har under maj månad genomfört en sammanläggning av aktier (1:1000).

Inför sammanläggningen genomfördes en s.k. utjämningsemission omfattande 380 st aktier medförande en ökning av aktiekapitalet med 7,60 kr. Efter utjämningsemissionen uppgick aktiekapitalet till 50 796 880 kr.

  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar