Offentliggörande av emissions-prospekt

IDEON, Lund - Med anledning av beslut taget på extra bolagsstämma den 3:e augusti 2011 gällande genomförandet av en företrädesemission (7 - 21 september 2011) har styrelsen för NGM:noterade LifeAssays AB (org.nr. 556595-3725) upprättat ett prospekt vilket har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på LifeAssays hemsida www.lifeassays.com från och med idag, den 30 augusti 2011. Det tryckta prospektet kommer att finnas tillgängligt på LifeAssays kontor på Scheelevägen 19 F:2 i Lund från och med den 7 september, samt går att beställa på nedanstående adress, via e-post info@lifeassays.com och via telefon 046-286 54 00.

Rättelse : Styrelsen har i förhållande till stämmans beslut justerat datumet för handel med teckningsrätter. Handel med teckningsrätter kommer att ske under perioden 7-16 september 2011 på börsen NGM.

 

Anders Ingvarsson

VD LifeAssays

IDEON Science Park

223 70  LUND

 

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay teknologiplattformen. Målsättningen är att tillgodose läkare och patienters behov av ett säkert instrument för snabb analys. MagnetoImmunoAssay-metoden är helt ofarlig för patient, personal och miljö. Alternativa användningsområden återfinns inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt veterinärmedicin.

 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson på telefon 046-286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

 

(För prospekt och anmälningssedel, se bifogade filer)