OFFENTLIGGÖRANDE AV EMISSIONSPROSPEKT

IDEON, Lund - Med anledning av beslut taget på extra bolagsstämman den 1:e februari 2011 gällande genomförande av en företrädesemission (16 februari – 2 mars 2011) har styrelsen för NGM:noterade LifeAssays AB (Org. Nr. 556595-3725) upprättat ett prospekt vilket har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängliga på LifeAssays hemsida www.lifeassays.com från och med idag, den 14 februari 2011. Det tryckta prospektet kommer att finnas tillgängligt på LifeAssays kontor på Scheelevägen 19F:2 i Lund från och med den 16 februari 2011, samt går att beställa på nedanstående adress, via e-post info@lifeassays.com och via telefon 046-286 5400.

Anders Ingvarsson

VD

(För prospekt, se bifogad fil)

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay teknologiplattformen. Målsättningen är att tillgodose läkare och patienters behov av ett säkert instrument för snabb analys. MagnetoImmunoAssay-metoden är helt ofarlig för patient, personal och miljö. Alternativa användningsområden återfinns inom livsmedels och läkemedelsindustrin samt veterinärmedicin.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson på telefon 046-286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar