Presentation i samband med LifeAssays® Extra bolagsstämma den 12 november kl.17.00 i bolagets lokaler.

IDEON, Lund ⎯ LifeAssays® AB håller idag kl. 17.00 en Extra bolagsstämma för att besluta om nyemission enligt publicerat förslag. I samband med bolagsstämman presenterar bolagets VD Anders Ingvarsson bifogade presentation.

“LifeAssays® har som framgår av bifogade presentation tagit många och viktiga steg framåt de senaste två kvartalen. Kvartal tre var bolagets bästa försäljningsmässigt och ett starkt försäljningsfokus fortsätter att ge resultat.

Försäljningen av tester för hund CRP är i oktober i år 16% högre än motsvarande tid förra året. I samarbete med Business Sweden (fd. Exportrådet) söker vi Distributör i Australien, vilket lett till att vi sålt våra första instrument och kit direkt till kund i Brisbane. Turkiet, som tränats i Lund, har lagt sin första order och USA fortsätter att följa de planer som satts upp för att generera marknadsetablering under första delen av 2014. Vår test för häst inleder sin kommersialisering och kattesten är ute på de första fälttesterna.

Med den förstärkning av kassan som nyemissionen kommer att ge, tar bolaget nu nästa steg mot att etablera sig som en viktig spelare inom veterinär diagnostik” säger Anders Ingvarsson, VD i Lifeassays®

 

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson på telefon 046-286 54 00 eller email: info@lifeassays.com