Stort intresse för LifeAssays® nya test för hästar.

IDEON, Lund  LifeAssays® har rönt stor uppmärksamhet kring sin test för hälsostatus hos hästar, både bland hästfolk och allmänheten, och de första systemen är nu installerade. USA har lagt sin uppföljningsorder av reagens och fälttesten av vår nya test för katt har visat mycket bra resultat i den första utvärderingen.

LifeAssays® test för inflammation hos hästar har förekommit i media som Aftonbladet, Trav365, SVD etc., vilket gett en mycket bra respons. Vi har redan fått ett antal intresseanmälningar och installerat instrument att användas i rutin. De första testerna har nu sålts till tränare i Sverige!

Antalet sålda hundtester under november i år överträffade förra årets antal med 27% och visar att den stabila försäljningstillväxten håller i sig. Orderboken för december, som bland annat innehåller USAs uppföljningsorder av reagens, kommer att göra årets december till LifeAssays® starkaste månad någonsin vad gäller reagensförsäljning. Vår försäljning av reagens för Q4 ser ut att överstiga den under Q3, bolagets hittillsvarande rekordmånad, med 10%. De positiva resultaten vi ser så här långt i utvärderingen av katt-testen gör att vi snart hoppas kunna erbjuda den till alla de veterinärer som redan använder vårt system för att testa hundar.

Medica, årets största och viktigaste företagsmässa inom medicin teknik, har just avslutats och LifeAssays® ställde ut. Möten med existerande och potentiella Distributörer hölls och det är tydligt att den utökade produktportföljen samt den uppdatering vi gjort av instrument/mixer/mjukvarupaket, var efterlängtad. Häst-testen skapade uppmärksamhet och vi kom hem med ett antal förfrågningar om Distribution av just den. Vi träffade även VD för AGAPPE och beslutet togs att fortsätta den diskussion vi startade för snart tidigare i år.  

Slutligen några ord om vår pågående nyemission. Som framgår ovan börjar bolaget nu röra på sig i rätt riktning med ökande försäljning av existerande produkter, nya intressanta marknader samt en utvidgad produktportfölj. De kommer nu att behövas resurser för att snabbt kunna genomföra parallella och sammanhängande aktiviteter det närmaste året, för att omvandla intresse till försäljning. Det finns ett direkt samband mellan utfallet i emissionen och hur mycket resurser vi kan avsätta för att säkerställa en god försäljningstillväxt för bolaget. Min förhoppning är därför att gamla som nya aktieägare, som precis som jag, ser möjligheten att delta i byggandet av ett starkt internationellt företag inom veterinär diagnostik.

För prospekt och anmälningssedel se www.lifeassays.com

Vänliga hälsningar,

 

Anders Ingvarsson, VD i LifeAssays®

 

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson på telefon 046-286 54 00 eller email: info@lifeassays.com