VIKTIGT SVENSKT PATENT MEDDELAS RÖRANDE BOLAGETS FÖRBRUKNINGSARTIKEL FÖR HUMAN-CRP

IDEON, Lund - Det NGM:noterade blodanalysbolaget LifeAssays AB har idag meddelats att det svenska Patent- och Registreringsverket utfärdat ett slutföreläggande och meddelat att de avser att meddela patent i LifeAssays ansökan 0702489-6 med titeln ”Anordning för biokemisk bearbetning och analys av provvätska”.

Enligt tidigare pressmeddelande har LifeAssays beställt ett produktionsverktyg för formsprutning av vialer (förbrukningsartiklar för Human-CRP). Dessa vialer har inneburit en stor arbetsinsats vad gäller nykonstruktion, produktionsoptimering och innovativt tänkande och som nu alltså har erhållit bekräftelse och skydd i Sverige via det meddelade patentet. Nästa steg är att utöka det geografiska skyddet genom att fullfölja den inlämnade PCT ansökan. Beskedet från det svenska Patent- och Registreringsverket innebär att chanserna är mycket goda att patent även kommer att erhållas i andra länder vid deras respektive prövningar.

Docent Dario Kriz VD LifeAssays

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay teknologiplattformen. Målsättningen är att tillgodose läkare och patienters behov av ett säkert instrument för snabb analys. MagnetoImmunoAssay-metoden är helt ofarlig för patient, personal och miljö. Alternativa användningsområden återfinns inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt veterinärmedicin.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Docent Dario Kriz på telefon 046-286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar