Årsstämma i Biolight AB

(NGM: BIOL MTF)

Vid årsstämman i Biolight AB i Stockholm den 14 april 2011 fattades följande beslut.

Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Omval skedde av styrelseledamöterna Håkan Sjunnesson, Rolf Thiberg , Lars Andersson samt Peter Grahn. Nyval skedde av Sören Gyll. Sören är f.d. koncernchef för Volvo dessutom bl.a. ordförande i Pharmacia. Därmed tillförs styrelsen en kompetens som har internationell erfarenhet från ett antal storföretag inklusive läkemedelsbranschen, vilket är extra intressant för ett medicintekniskt bolag som Biolight. Sören kommenterar sitt engagemang på följande sätt: ”Jag har under åren använt ljusbehandling i olika former. I samband med transplantation hösten 2010 så har jag använt Biolight bl.a. för snabb sårläkning. Min erfarenhet av Biolight gjorde det lätt att tacka ja till styrelseuppdrag samt att det då också var naturligt att investera i bolaget”, avslutar Sören Gyll.

Håkan Sjunnesson omvaldes som styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till 250.000 kronor, varav ordföranden skall erhålla 100.000 kronor och var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget skall erhålla 50.000 kronor. Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Vid konstituerande styrelsemöte utsågs Pär Olausson Lidö till verkställande direktör och Roy Jonebrant till vice verkställande direktör.

 

Biolight AB (publ)

Styrelsen

 

 

 

För ytterligare information se Biolights hemsida: www.biolight.se eller kontakta  

Pär OlaussonLidö, VD Biolight AB, 08-622 52 70, 0709-15 01 11, E-post: par.oalusson@biolight.se

 

Biolight AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Företagets metod kortar ner läkningstider och  minskar behandlingskostnader. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden, som behandling av svårläkta sår och skador. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).

Om oss

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera