Biolight årsredovisning för 2011

(NGM: BIOL MTF)

Biolight AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2011. Rapporten finns som bifogad fil men kan även laddas hem från bolagets hemsida www.biolight.se.

 

För ytterligare information kontakta:

Pär Olausson Lidö, VD Biolight AB, 08-622 52 70, 0702-150111, E-post: par.olausson@biolight.se    

 

Biolight AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Företagets metod kortar ner läkningstider och  minskar behandlingskostnader. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden, som behandling av svårläkta sår och skador en. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).

Om oss

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.