Biolight förtydligar att löptiden för optioner har förlängts

(NGM: BIOL MTF)

Styrelsen i Biolight AB (Biolight) beslutade den 15 februari att förlänga löptiden för existerande teckningsoptioner som är kopplade till föregående års nyemission. Förlängningen kommunicerades i Bokslutskommunikén men eftersom att flera aktieägare hört av sig i frågan så kommuniceras detta igen.

Löptiden förlängs från 31 mars 2013 till 31 mars 2014. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.  

För aktieägare som väljer att konvertera optionerna under löptiden registreras de som interimsaktier i Euroclear och omvandling till aktier sker vid två tillfällen under året, eller om särskild anledning föreligger. Möjlighet till konvertering av teckningsoptioner till aktier ges vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 16 maj 2013 samt vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 24 oktober 2013. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.

 

För ytterligare information kontakta:

Pär Olausson Lidö, VD, 0702-150111, E-post: par.olausson@biolight.se   

 

Biolight AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Företagets metod kortar ner läkningstider och minskar därmed behandlingskostnader. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden, som behandling av svårläkta sår och skador inom rehabilitering av djur. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).

Om oss

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.