Biolight startar studie med uthållighetstest

Biolight startar en ny studie med syfte att undersöka huruvida Biolight kan förbättra prestationsförmågan hos utövare av uthållighetssporter. De slutgiltiga resultaten beräknas komma i slutet av april.

Studien som har genomförts under hösten, i samarbete med ett av Karolinska Institutet rekommenderat sportinstitut, gav ett otydligt resultat. Flera störande faktorer inte gick att utesluta ur analysen och resultaten blev därför svåra att tyda. Den nya studien kompletterar den tidigare med syfte att utförligt kartlägga Biolight-behandlingens effekter inom det sportmedicinska området.

Parallellt med studierna fortsätter arbetet med produktutvecklingen där en ny produktskiss utvärderas av bolaget. Den nya produkten ska bli både mindre, mer lättanvänd och bättre anpassad för den tilltänkta målgruppen än den nuvarande produkten.

 

För ytterligare information kontakta:

Jenny Carenco

VD, Biolight AB

08-622 52 70, 070-637 76 36

jenny.carenco@biolight.se

 

Biolight AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Företagets metod påskyndar kroppens egen förmåga att läka sig själv. Skador som svårläkta sår, inflammationer och smärttillstånd på människor och djur, behandlas effektivt med metoden. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).

Om oss

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.