Brev till aktieägarna

Bäste aktieägare i Biolight AB,

 

Sedan i somras har värdet på aktien rasat med nästan 50 %. Samtidigt har vi sedan början av året gått från fyra till två rapporttillfällen per år för att därmed reducera kostnader. Insynen i bolaget är alltså inte längre densamma, och jag har full förståelse för att många av er hör av er till mig med frågor. Jag vill därför med detta brev besvara de viktigaste frågorna och uppmuntra er att höra av er direkt till mig om det är något annat ni undrar över.

Biolight har alltid haft stora ambitioner inom humanmedicinen, vilket också är den marknad med störst ekonomisk potential. Då Biolights erbjudande till denna marknad inte varit optimal, har animalmarknaden, främst då hästsporten, fått ta plats som bolagets främsta inkomstbringare. Men även denna marknad kräver stora insatser för att generera försäljning på de nivåer som bolaget behöver. Organisationens totala fokus på denna marknad har under en längre tid hindrat oss från att komma framåt på humanmarknaden. Beslutet att övergå till en distributörsmodell för animalmarknaden, och på så sätt minska risk och fria upp resurser internt, är därför mycket positivt för Biolight.

Vi har nu en fast kostnadsbas som är nästan 40 % lägre än tidigare. Vi har fullt fokus på att ta fram en konkurrenskraftig och lönsam produkt för humanmarknaden. Som tidigare annonserats kommer vi först och främst inrikta oss på att ta fram en produkt som riktar sig till sportmarknaden och som har en betydande effekt för att minska inflammation och förebygga skador hos såväl atleter som så kallade elitmotionärer.

Under hösten genomförs nu två parallella studier i samarbete med ett sportinstitut som Karolinska Institutet rekommenderat. Dessa studier har som syfte att mäta skillnaden i inflammation och återhämtning efter intensiv träning, med och utan Biolight-behandling. Vi kommer att få resultaten innan jul för den ena studien och under januari månad för den andra.

Parallellt med studierna arbetar vi på att ta fram en produktskiss, samt ett nytt varumärke för denna produkt, som alltså inte kommer att heta Biolight. Vi arbetar med duktiga industridesigners och kreatörer för att skapa en enhetlig funktion och identitet för att kunna vara konkurrenskraftiga på konsumentmarknaden.

Förutsatt att resultaten av studierna är tillfredsställande så vidtar sedan omedelbart ett intensivt arbete med att utveckla och testa produkten. Vi kommer också att arbeta på att koppla ihop produkten med ett verktyg , i till exempel en smartphone, för att kunna mäta och följa upp sin inflammation kontinuerligt, och att få behandlingsinstruktioner med hänseende till detta.

För att finansiera produktutvecklingen har vi såklart fortfarande egna pengar i kassan, men vi har även ansökt om 7 miljoner i EU-bidrag under programmet Eurostars (som i Sverige representeras av Vinnova). Beskedet väntas i februari 2016.

Som ett led i vår omorganisation kommer Biolight att under november månad flytta in i nya och kostnadseffektivare lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Vi planerar att bjuda in till en aktieägarträff  i början av 2016 för att dela med oss av utvecklingen kring den nya produkten.

Jag hoppas att jag i detta brev, gett svar på era viktigaste frågor. Tveka aldrig att höra av er till mig; jenny.carenco@biolight.se eller 070-637 76 36.

Jag ser fram emot att snart få träffa er och att snart kunna ge er mer – positiv!- information från Biolight.

 

Med vänliga hälsningar,

Jenny Carenco VD

Om oss

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera

Media

Media