Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2012

Styrelsen och verkställande direktören för Biolight AB (publ) avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2012.

  • Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 1 987 TSEK (1 843)
  • Rörelseresultatet under första kvartalet uppgick till –2 422  TSEK (-2 099)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (-0,08) och efter full utspädning -0,04 kr (-0,08)
  • Avtal med Outdoor Tactical Inc. för distribution till den militära sektorn i USA, övriga NATO-länder och allierade länder

 

(För komplett delårsrapport se bifogad fil)

 

VERKSAMHET

Biolight är ett medicintekniskt företag med produkter baserade på biologiska effekter av dynamiskt, monokromatiskt ljus. Biolight tillhandahåller ett patenterat system för effektiv, smärtfri och säker behandling av främst sår och andra inflammatoriska tillstånd. Metoden påskyndar kroppens läkningsprocess och kompletterar traditionell behandling. Behandlingen är icke-farmakologisk och utförs utvärtes. Den förebygger inflammatoriska skador, bidrar till ökad livskvalitet, minskar återhämtningstiden efter fysisk ansträngning samt minskar läkningstider och behandlingskostnader.

Patienter och vårdgivare inom human- och veterinärmedicin erbjuds en lättanvänd handhållen behandlingsutrustning för att utöva metoden. Bolagets intäkter genereras från hyra eller försäljning av behandlingsutrustningar samt från försäljning av behandlingar, vilka nedladdas i utrustningen.

Biolight fokuserar huvudsakligen på två områden, behandling av svårläkta sår inom sjuk- och äldrevården och skador inom hästsporten. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).

 

Ytterligare information

För mer information kontakta Pär Olausson Lidö, verkställande direktör, tel 08 - 753 70 89 eller 0702 - 15 01 11.

 

Biolight AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Företagets metod kortar ner läkningstider och minskar behandlingskostnader. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden, som behandling av svårläkta sår och skador. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).

Om oss

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.