Förslag till styrelse och styrelsearvode inför årsstämman i LifeAir AB (publ)

Aktieägarna Göran Wikström, Alted AB och Tazlina AB som tillsammans företräder cirka 42 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår följande inför årsstämman den 29 juni 2018:

Omval av Paul Fischbein, Per Hedebäck, Magnus Khysing, Peter Holmberg och Bengt Holmqvist som styrelseledamöter.

Omval av Paul Fischbein som styrelseordförande.

Styrelsearvode om sammantaget 550 000 SEK, varav ordföranden skall erhålla 150 000 SEK och övriga styrelseledamöter 100 000 SEK vardera.

För ytterligare information kontakta:

Joakim Hansson
VD, LifeAir AB (publ)
070-961 56 10
joakim.hansson@lifeair.com


Offentliggörande:

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2018 kl. 12:00 CET.


Om LifeAir

LifeAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lifeair.com.

Om oss

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera

Dokument & länkar