Valberedningen föreslår styrelse och revisor i Biolight

(NGM: BIOL MTF)

Valberedningen för styrelse och revisor i Biolight AB lägger fram följande förslag till årsstämman den 17 april.

Till styrelsen föreslås omval av Rolf Börjesson, Sören Gyll och Lars Andersson, samt nyval av Hans Brindfors och Anders Härfstrand. Håkan Sjunnesson, Rolf Thiberg och Peter Grahn har samtliga tre avböjt omval.

Till revisor förslås Tommy Mårtensson på Deloitte.

 

Kort information om de föreslagna nya ledamöterna.

Hans Brindfors startade 1978 Brindfors Advertising tillsammans med två partners och har gjort avgörande insatser för idag internationellt kända varumärken och bolag som SAS, IKEA och Hennes & Mauritz.

Anders Härfstrand (MD, PhD) är för närvarande VD i Humabs BioMed SA i Schweiz och har genom åren arbetat med global marknadsföring av läkemedel i stora läkemedelsbolag som Pfizer och Pharmacia.

 

För ytterligare information kontakta:

Pär Olausson Lidö, VD Biolight AB, 08-622 52 70, 0702-150111, E-post: par.olausson@biolight.se    

 

Biolight AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Företagets metod kortar ner läkningstider och  minskar behandlingskostnader. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden, som behandling av svårläkta sår och skador en. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).

Om oss

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.