Om oss

LightLab är ett utvecklingsföretag vars affärsidé är att marknadsföra och utveckla en unik, miljövänlig belysningsteknik för licensiering till aktörer på den globala belysningsmarknaden. LightLabs erbjudande för licensiering till partners består både av teknologiplattformen, och försäljning av enskilda delkomponenter för licensiering anpassade till skilda behov