Avstämningsdag för kommande sammanläggning av aktier

Styrelsen i LightLab Sweden AB (”LightLab” eller ”Bolaget”) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara onsdagen den 23 maj 2018. Sammanläggning av aktier 1:10 innebär att tio (10) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. 

Sammanläggning av aktier

Årsstämman i LightLab beslutade den 8 maj 2018 om sammanläggning av aktier 1:10, innebärande att tio (10) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om ändring av bolagsordningens gränser. Beslut om sammanläggning och ändring av bolagsordningen är under registrering hos Bolagsverket och LightLabs styrelse har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara onsdagen den 23 maj 2018.

  • Sista dagen för handel i LightLabs aktie innan sammanläggningen är måndag den 21 maj 2018
  • Första dag för handel i LightLabs aktie efter sammanläggning är tisdag den 22 maj 2018, vilket innebär att aktiekursen från och med den 22 maj 2018 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen
  • Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen

Till följd av sammanläggningen kommer LightLabs A-aktie och B-aktie att byta ISIN-koder. Från och med tisdagen den 22 maj 2018 handlas den noterade B-aktien med den nya ISIN-koden SE0011281823.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet A-aktier i Bolaget att minska från 150 till 15 aktier och det totala antalet B-aktier i Bolaget kommer att minska från 261 871 534 till 26 187 153 aktier med ett kvotvärde om 1,00 SEK per aktie.

Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den 23 maj 2018. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tio kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från Erik Penser Bank AB för att innehavet ska bli jämnt delbart med sammanläggningskvoten tio (10). Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till LightLab och Advokatfirman Lindahl KB är juridisk rådgivare till LightLab i samband med sammanläggningen.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder teknik för hållbar framställning av UV-ljus, EEE Light®, för desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor. LightLab har cirka 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Taggar:

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.