En första prototyp av den helintegrerade kvicksilverfria lampan från LightLab är klar enligt tidplan

LightLab som utvecklar en teknikplattform för belysning baserad på fältemission har tagit ett viktigt steg framåt i utvecklingen av den kvicksilverfria helintegrerade klotlampan som i första prototypen görs i ett utförande av A19-format med traditionell E27-sockel. I augusti 2012 informerade LightLab om en förändrad målbild. Det nya målet innebar att en helintegrerad prototyp skall färdigställas, vilket är ett steg längre än tidigare kommunicerad utveckling av en teknikplattform. Detta bedömdes ta ca 4-6 månader och kräver resursförstärkningar, bland annat i form av finansiering och kompetens. Med start i november påbörjades en nyemission som slutfördes framgångsrikt med hjälp av våra aktieägare. I januari 2013 knöts ytterligare kompetens till bolaget i enlighet med vår plan.

-          ”Vi har tagit flera viktiga steg framåt under de senaste 6 månaderna, säger Jan-Erik Lennefalk, VD i LightLab. Under slutet av 2012 har väsentliga ingående delar och komponenter kommit på plats. I december påbörjades integrationsarbetet och i mitten av januari blev den första funktionella prototypen klar på laboratoriet. Den första kvicksilverfria lampan baserad på egenutvecklad elektronik och ljuskälla lyser för första gången när den skruvas in i en vanlig standard E27 sockel kopplad till ett vanligt vägguttag. Detta är ett stort steg i bolagets utveckling.”

Utvecklingen följer den tidigare annonserade planen och under resterande del av första kvartalet 2013 fortsätter arbetet med förbättringar av prototypens egenskaper. Detta sker huvudsakligen inom följande områden:

1)      Förbättring av vissa ingående komponenter. Detta rör främst glas och är alltså inte kopplat till LightLabs belysningsteknologi som sådan utan syftar till att få fram en bra och stabil prototyp med goda egenskaper.

2)      Smärre justeringar i drivelektroniken görs för att öka robustheten.

3)      Ytterligare förbättring av utseende, framförallt ljusbilden.

4)      Ytterligare förbättring av prestanda. Detta är inte enbart inriktat på de första prototyperna utan är en del av det kontinuerliga teknikutvecklingsarbetet mot produkt.

5)      Katodens tillverkningsprocess är mycket viktig för lampans egenskaper, exempelvis avgörande för hur ljuset uppfattas, samt för hur ljuskällan skall kunna produceras effektivt. Här återstår fortfarande mer arbete. Kompetensförstärkningar har genomförts under början av året för att genomföra återstående processutveckling.

Utöver arbetet med bolagets kvicksilverfria lågenergilampa fortsätter LightLab kontinuerligt att följa upp kontakter med investerare och industriella aktörer. Dialog förs med intressenter från fler länder än tidigare och för att presentera bolaget och dess teknik har vi tagit fram ett nytt ”Demo-kit” som är förberett för den nya integrerade lampan.

-          ”Att vi nu på laboratoriet har en prototyp som under de närmaste månaderna kommer att kunna presenteras för intressenter som det första riktigt intressanta alternativet till kvicksilverbaserade lågenergilampor är ett för oss stort steg. Det finns utmaningar och risker kvar men i dagsläget ser vi inga fundamentala tekniska hinder som förändrar vår målbild avseende den fortsatta utvecklingen av vår miljövänliga lågenergilampa. Vi har stärkts ytterligare i vår övertygelse om att marknaden är i behov av ett konkurrenskraftigt alternativ till lågenergilampor efter möten med investerare, tillverkare och myndigheter”, säger Jan-Erik Lennefalk.

För frågor hänvisas till:

Jan-Erik Lennefalk
Mob: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Mob: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Forskningen är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLabs teknologi är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.