LightLab informerar om tidiga resultat från samarbetet med NTU

  • Samarbetsprojektet har fokuserats mot UV-området
  • LightLabs nanoteknik används för att öka ljusutbytet i UV-området
  • Potential för nya affärsmöjligheter från 2016

Som tidigare meddelats, bl.a. i pressmeddelanden 2014-12-08 och 2015-03-27 samt i årsredovisningen för 2014, samarbetar LightLab med Nanyang Technological University (NTU) i Singapore kring forskning och utveckling inom lågenergibelysning. Detta projekt har, i likhet med LightLabs övriga verksamhet, under året fokuserats mot UV-ljusområdet.

Samarbetet har nu gett tidiga resultat i form av en andra gemensam patentansökan som lämnats in under hösten 2015, denna gång kring en teknik för att öka ljusutbytet, och därmed energieffektiviteten, för UV-ljuskällor genom s.k. ljusextraktionsteknik. Samtidigt har processen och metodiken för att realisera detta utvecklats och verifierats av LightLab i Uppsala. Vid utvecklingen av tekniken har LightLab kunnat bygga vidare på den nanoteknik som Bolaget tidigare utvecklat för den nanostrukturerade katoden.

Kommersiellt öppnar ljusextraktionstekniken potentiellt upp en helt ny affärsmöjlighet, då den kan appliceras på ljuskällor som tillverkas med andra etablerade tekniker än LightLabs egen. Under de närmaste månaderna kommer ljusextraktionsteknikens effektivitet för andra applikationer än UV-ljus, bl.a. för solceller, att undersökas. Bolaget bedömer idag att den nya tekniken för ljusextraktion kan bli redo för kommersialisering, med början under 2016.

Det pågående samarbetsprojektet med NTU kring utveckling av nästa generation kostnads- och energieffektiv belysningsteknik går enligt plan. Tekniskt är målet små ljuskällor med mycket låg kostnad per ljuskälla, kombinerat med moderata investeringar i produktionsanläggningar. Affärsmässigt är målet att ge LightLabs kunder helt nya möjligheter att utveckla innovativa och kostnadseffektiva UV-baserade vatten- och luftreningsprodukter, inom både existerande och nya marknadssegment. De första UV-chip-ljuskällorna från projektet väntas under första halvåret 2016 med målet att kunna kommersialisera resultaten från projektet med början under 2017.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 0550
E-post: info@lightlab.se

Jan Rynning, Ordförande LightLab Sweden AB (publ) 
Tel: 46 (0)703 51 00 05

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, är ett utvecklingsföretag som utvecklar teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av ljus med fokus på UV-rening, EEE Light® Technology. LightLab har cirka 3 600 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Taggar:

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.