LightLab och Wallenius Water tecknar avtal om fortsatt samarbete med målet att lansera en produkt 2016

  • Avtalet medför att LightLab genererar sina första kundintäkter och uppfyller mål för år 2015
  • Wallenius Water får en exklusiv licens till LightLabs teknologi för att utveckla en redan definierad produkt och tillämpning inom UV-baserad vattenrening
  • Mål att lansera en kommersiell produkt under 2016
  • Kommersiellt genombrott för LightLab vid lansering, då Bolaget erhåller löpande försäljningsintäkter

Baserat på de positiva resultaten från tidigare samarbete har LightLab tecknat ett licens- och utvecklingsavtal med Wallenius Water. Avtalet avser en UV-ljuskälla baserad på LightLabs teknik, EEE Light®, avsedd för en vattenreningsprodukt från Wallenius Water. Enligt avtalet får Wallenius Water en exklusiv licens att, för en specifik tillämpning, utveckla, tillverka och sälja produkter baserade på LightLabs teknologi.

Under det närmaste halvåret kommer LightLab att avsätta en avsevärd del av Bolagets utvecklingsresurser till projektet och för detta erhålla sina första kundintäkter i form av finansiering av Bolagets utvecklingskostnader under projektets löptid. Förutsatt att utvecklingsprojektet fullföljs enligt överenskommen plan beräknas dessa intäkter kunna överstiga 5 miljoner kronor.

Förutsatt en fullföljd och lyckad produktlansering, reglerar avtalet även framtida intäkter per såld enhet och därmed löpande försäljningsintäkter till LightLab. Då produkten kommer att säljas i Wallenius Waters regi är det svårt för Bolaget att idag uppskatta omfattningen av sådan försäljning.

”Att under 2015 kunna teckna kommersiella avtal som genererar kundintäkter till Bolaget har varit ett mål vi kommunicerat och det är givetvis glädjande att kunna uppfylla det målet, en viktig milstolpe i LightLabs utveckling. Vi inom Bolaget ser fram mot det fortsatta samarbetet med Wallenius Water kring utveckling och tillverkning av UV-ljuskällor och drivelektronik för Wallenius Waters innovativa vattenreningsprodukter”, säger Johan Tingsborg, VD LightLab.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 0550
E-post: info@lightlab.se

Jan Rynning, Ordförande LightLab Sweden AB (publ) 
Tel: 46 (0)703 51 00 05

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, är ett utvecklingsföretag som utvecklar teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av ljus med fokus på UV-rening, EEE Light® Technology. LightLab har cirka 3 600 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Taggar:

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.