LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Helåret, januari – DECEMBER 2012

 • Flera strategiskt viktiga avtal ingicks med industriella och finansiella partners
 • Due Diligence genomfördes av extern part med positivt utfall
 • Nytt strategiskt mål fastställdes i augusti med syfte att stärka LightLabs kommersiella erbjudande
 • Två nyemissioner genomfördes under året som tecknades fullt ut

Kvartal 4, oktober – DECEMBER 2012

 • I december genomfördes en nyemission inkluderande två teckningsoptioner med teckningsperioder under april respektive augusti 2013
 • Flera betydande steg togs inom teknikutvecklingen
 • LightLab erhöll bidrag från Energimyndigheten

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • LightLab deltar i den officiella svenska paviljongen på World Future Energy Summit (WFES) 2013 i Abu Dhabi och flera viktiga kontakter med internationella aktörer knöts
 • LightLab kompetensförstärker med internationellt erkänd expertis
 • Den första funktionella prototypen är klar enligt tidplan
 • Ett Demo-kit färdigställdes under februari för att stödja marknadsaktiviteter

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.