LightLab Sweden AB (publ) Delårsrapport kvartal 3, 2013

Juli - September 2013

  • Samarbetsavtal med Topstar
  • Elektroniklösningen provas framgångsrikt av extern provningsorganisation
  • Katodutvecklingen har gjort stora framsteg
  • Anslag beviljas från Energimyndigheten

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • Nyemission genomförs som blir övertecknad
  • Marknadsaktiviteter förstärks internationellt
  • Ledande belysningsaktörer träffar LightLabs ledning
  • Breddar affärsutvecklingssamarbetet med Intralink
  • Teknikorganisationen effektiviseras och en förskjutning av utveckling mot Sverige genomförs

För frågor hänvisas till:

Jan-Erik Lennefalk
Tel: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Tel: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig belysningsteknologi. Tekniken innebär att ljus kan skapas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Utvecklingsverksamheten bedrivs i Sverige och i ett helägt dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLabs teknologi är tillämpbar i belysningsapplikationer samt i andra applikationer. LightLab har över 4000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.