LightLab Sweden AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i LightLab Sweden AB (publ) (”LightLab” eller ”Bolaget”) har, som tidigare meddelats, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. LightLab har med anledning av detta upprättat ett prospekt som i dag den 30 november 2015 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på LightLabs hemsida, www.lightlab.se, samt från och med den 2 december på Avanzas hemsida, www.avanza.se. Prospektet kan också beställas från Avanza via e-mail, emissioner@avanza.se, eller via telefonnummer 08-409 422 122. 

Teckningstiden inleds den 2 december 2015 och avslutas den 16 december 2015. Anmälningssedel för företrädesemissionen kan laddas ned från Avanzas hemsida, www.avanza.se.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen är Avanza, som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl KB.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 0550
E-post: info@lightlab.se

Jan Rynning, Ordförande LightLab Sweden AB (publ) 
Tel: 46 (0)703 51 00 05

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, är ett utvecklingsföretag som utvecklar teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av ljus med fokus på UV-rening, EEE Light® Technology. LightLab har cirka 3 600 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Taggar:

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.