LightLab Sweden AB and Jie Sheng Green (Jiangsu) Co., Ltd., har undertecknat en avsiktsförklaring

LightLab Sweden AB, som utvecklar en ny energieffektiv belysningsteknologi utan kvicksilver och andra miljöfarliga ämnen, och Jie Sheng Green (Jiangsu) Co, Ltd ("Jie Sheng") ett miljöteknikföretag baserat i Yixing, Jiangsu-provinsen, Kina, har undertecknat en avsiktsförklaring.

Jie Sheng och LightLab har kommit överens om att undersöka möjligheten att etablera tillverkning av belysningsprodukter baserade på LightLabs unika miljövänliga belysningsteknik. Mer specifikt har parterna kommit överens om att undersöka möjligheten att starta en pilotproduktion av lampor för allmänbelysning för inomhusbruk.

-"LightLab utvecklar en miljövänlig och energieffektiv teknik för allmänbelysning med en stor potential att ersätta befintlig belysningsteknik för glödlampor och lågenergilampor i Kina. Vi utvecklar nu affärsplaner och alternativ för tillverkning tillsammans med LightLab. Vårt gemensamma mål är att ha produkter på marknaden under 2013 ", säger Mr. Xia, ordförande för Jiangsu Qiangsheng Group, vilken Jie Sheng tillhör.

- Som ett miljöteknikföretag med fokus på allmänbelysning i hög volym ser vi mycket positivt på detta samarbete med Jie Sheng i den dynamiska staden Yixing, säger Jan-Erik Lennefalk, VD LightLab.

För frågor hänvisas till:

Jan-Erik Lennefalk
Mob: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Mob: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Forskningen sker i Göteborg och laboratorieverksamheten är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLabs teknologi är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar