LightLab Sweden AB förstärker organisationen i Sverige och Taiwan

LightLab Sweden AB, som utvecklar en ny energieffektiv belysningsteknologi utan kvicksilver och andra miljöfarliga ämnen, har genomfört flera åtgärder i syfte att förstärka och fokusera organisationen under industrialiseringsfasen.

Joakim Natt och Dag har knutits till företaget med placeringsort i Taipei. Joakim har lång erfarenhet av inköp och strategisk leverantörsutvärdering. Under flera år har Joakim ansvarat för strategiskt inköp av material och komponenter samt strategiska leverantörsval på Sony Ericsson.

Under senare tid har Joakim varit ansvarig för HTCs inköpsfunktion stationerad i Taipei. Joakim är nu etablerad som oberoende konsult med placering i Taiwan och har knutits till LightLab under 6 månader. Joakim kommer att ansvara för leverantörsval, materialinköp samt komponentförsörjning till bolagets referensplattform.

Från den första april flyttar LightLab mätlabbet från Chalmers i Göteborg till Linköping. Detta görs för att öka och intensifiera bolagets aktiviteter tillsammans med bolagets teknikpartner i Mjärdevi Science Park. I samband med dessa organisationsförändringar lämnar Qiu-Hong Hu bolaget per 31 mars. Ansvaret för forskning och utveckling samlas hos Jonas Tirén som idag ansvarar för utvecklingsarbetet.

Vidare knyts Tor Ygdevik till bolaget med ansvar för övergripande projektledning inom utvecklingsorganisationen.

Tor har bland annat varit VD och utvecklingschef på det kanadensiska halvledarbolaget Zarlink Semiconductors svenska dotterbolag. Tor har en bred erfarenhet från ledande positioner inom utveckling, marknadsföring, projektledning och produktion. Under flera år var Tor ansvarig för produktionen i en av Ericssons halvledarfabriker i Kista. Tor har 25 års erfarenhet av elektronikindustrin och mer än 15 års internationell erfarenhet inom mikroelektronik.

-          “På LightLab är vi inne i ett intensivt industrialiseringsskede. Det är då både nödvändigt och glädjande att vi kan knyta internationellt erfarna ledare till Bolaget”, säger Jan-Erik Lennefalk, VD LightLab.

För frågor hänvisas till:

Jan-Erik Lennefalk
Mob: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Mob: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Forskningen sker i Göteborg och laboratorieverksamheten är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLabs teknologi är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar