LightLab Sweden AB inleder samarbete med industriföretaget Xiamen Topstar i Kina

LightLab har tecknat ett samarbetsavtal med det kinesiska företaget Xiamen Topstar New Materials Co. Ltd.

Xiamen Topstar, med fabrik i Fujian i Kina, är en ledande leverantör av belysningsprodukter, främst lågenergilampor och LED-lampor, med en produktionskapacitet på 25 miljoner lampor per månad och en exportförsäljning på drygt 197 miljoner USD år 2012.

Som ett första steg har LightLab tecknat ett samarbetsavtal med Xiamen Topstar New Materials kring utveckling av lyspulver. Inom ramen för avtalet investerar Xiamen Topstar i utvecklingen av ett lyspulver optimerat för LightLabs belysningsteknik. Samarbetet inleds omedelbart under juli.

Målet är att introducera Xiamen Topstars och LightLabs teknologi i en ny generation kvicksilverfria lampor, för produktion under 2014.

”Vi har under våren tagit fram vår första integrerade prototyp, knutit ett antal välrenommerade specialister till verksamheten och nu påbörjat ett samarbete med en stor och kompetent industriell aktör som investerar egna resurser i framtagandet av teknik anpassad för vår lösning. Vi följer planen mot en industrialisering och att flera aktörer sluter upp kring utvecklingen av ekosystemet är mycket glädjande”, säger Jan-Erik Lennefalk, VD LightLab Sweden AB.

LightLab erbjuder en teknikplattform till industriella aktörer för volymproduktion av ljuskällor baserade på fältemission. Tekniken är kvicksilverfri, kostnadseffektiv och är anpassad för att utgöra ett nytt kommersiellt alternativ för producenter av lågenergilampor i stora volymer inom segmentet allmän belysning.

För frågor hänvisas till:

Jan-Erik Lennefalk
Tel: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Tel: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig belysningsteknologi. Tekniken innebär att ljus kan skapas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Utvecklingsverksamheten bedrivs i Sverige och i ett helägt dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLabs teknologi är tillämpbar i belysningsapplikationer samt i andra applikationer. LightLab har över 4000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.