LightLab Sweden AB kallar till extra bolagsstämma

LightLab erbjuder en teknikplattform till industriella aktörer för volymproduktion av ljuskällor baserade på fältemission. Tekniken är kvicksilverfri, kostnadseffektiv och är anpassad för att utgöra ett nytt kommersiellt alternativ för producenter av lågenergilampor i stora volymer inom segmentet allmän belysning.

I kontakter med såväl kinesiska som ryska aktörer möter LightLab ett ökande intresse för bolagets teknik. För närvarande pågår diskussioner med flera industriella och finansiella partners avseende planer på volymproduktion av lampor under 2014. Diskussioner förs också om långsiktiga samarbeten för vidareutveckling av delar av LightLabs teknik. Avsikten är att både sänka tillverkningskostnaderna och vidareutveckla tekniken.

Från LightLabs sida leds arbetet av bolagets VD med stöd från styrelsen och sker i samverkan med bolagets lokala rådgivare i Kina och Ryssland. Strategin är, som tidigare kommunicerats, att identifiera en kompetent industriell partner under 2013. Målet är att med denna partner upprätta avtal som ger LightLab tillgång till både utvecklingssamarbete och industriell produktion samt säkerställer finansiella resurser för etablering av produktion.

LightLab följer planen att under 2013 nå tekniska prestanda som är nödvändiga för kommersialiseringen av bolagets teknik. Målet för den första teknikplattformen är ett ljusflöde och en livslängd som är kommersiellt intressanta för våra industriella partners i Kina. LightLabs mål för den första teknikplattformen är ett ljusflöde om 400 lm från en lampa av typen glödlampsersättare, en energieffektivitet på ca 50lm/W för vitt ljus samt en uppskattad livslängd på ca 6 000 timmar. Målet för ljuskvaliteten är ett färgåtergivningsindex på 90.

För att öka handlingsutrymmet avseende finansieringen av bolaget kallar styrelsen till en extra bolagsstämma den 8 augusti, se separat publicerad kallelse.

För frågor hänvisas till:

Jan-Erik Lennefalk
Tel: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Tel: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig belysningsteknologi. Tekniken innebär att ljus kan skapas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Utvecklingsverksamheten bedrivs i Sverige och i ett helägt dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLabs teknologi är tillämpbar i belysningsapplikationer samt i andra applikationer. LightLab har över 4000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.