LightLab väljer Intralink som affärsutvecklingspartner för den kinesiska marknaden

Intralink har träffat en överenskommelse med LightLab om att utveckla och implementera en marknadsplan och strategi för lansering av LightLabs teknologi i Kina. Intralink kommer att spela en avgörande roll i arbetet att nå nyckelkunder och vägleda LightLab till rätt partnerskap med betydande tillverkare i regionen.

Med sin enorma befolkning och snabba ekonomiska utveckling har Kina ett överhängande behov av bättre belysningskällor. Nuvarande belysningsteknologi är antingen energiineffektiv, miljöskadlig eller för dyr för allmänheten. LightLab är övertygade om att deras teknologi är lösningen regionen har väntat på. Med en teknik kallad Field Emission, produceras ljus med hög effektivitet utan inblandning av kvicksilver.

Intralinks VD, Gregory Sutch: ”Vi är mycket glada över att få arbeta med LightLab och deras affärsutvecklingsmöjligheter i Kina. Vi ser att LightLab, med en lampa som är energieffektiv, miljöriktig och överkomlig i pris, har stor potential att möta Kinas ökande behov av belysning.”

LightLab har stora förväntningar på samarbetet. VD Jan-Erik Lennefalk: ”Vi är säkra på att Intralinks professionella nätverk och långa erfarenhet från den kinesiska marknaden kommer att hjälpa oss att hitta rätt partners. Deras expertis och omfattande kunskap av kulturella och kommersiella utmaningar i Kina, i kombination med förmågan att snabbt sätta sig in i tekniskt komplexa frågor, kommer att vara ovärderlig vid introduktionen av vår teknologi i landet.”

Om LightLab
LightLab Sweden AB erbjuder unik teknologi till aktörer i den globala belysningsbranschen. Företagets lösningar bidrar till en bättre värld genom att tillhandahålla högkvalitativt ljus som kan produceras effektivt och med rejält reducerad miljöpåverkan.

Om Intralink
Intralink utvecklar och implementerar strategier för Kina, Japan, Korea och Taiwan. Genom sitt prisbelönta Surrogate Sales Program, lägger Intralink upp och genomför enmarknads- och gränsöverskridande strategier för att sälja, licensiera och tillverka sina klienters produkter till kunder och partners i dessa länder. Intralink har sedan 1990 samarbetat med över 400 företag och levererat möjligheter till nya intäkter, reducerade kostnader och ökad vinst.

För frågor hänvisas till:

Jan-Erik Lennefalk
Tel: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Tel: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.