LightLabs styrelseordförande Jan Rynning har avlidit

LightLab har under morgonen idag nåtts av det tragiska beskedet att Bolagets mycket uppskattade och engagerade styrelseordförande sedan tre år, Jan Rynning, hastigt och oväntat avlidit till följd av sjukdom med hastigt förlopp.

Våra tankar går idag främst till Jans familj och närmast anhöriga.

Avseende de förändringar det inträffade medför i LightLabs styrelse återkommer Bolaget efter det att styrelsen har haft möjlighet att sammanträda, vilket den avser göra inom kort. 

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 0550
E-post: info@lightlab.se

Mattias Klintemar, Valberedningens Ordförande
Tel: 46 (0)709 32 64 67

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 mars 2017 kl. 12:15 CET.

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av ljus med fokus på UV-rening, EEE Light® Technology. LightLab har cirka 4 400 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Taggar:

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.