Genombrott för impregneringsteknik

Genombrott för impregneringsteknik Lign Multiwood är nu först i världen med att erbjuda en kommersiellt användbar teknik för genomimpregnering av andra barrträd än fur. Tidigare har endast furans ytved kunnat genomimpregneras. Med den nya tekniken blir det möjligt att impregnera andra viktiga träslag för byggindustrin som gran och det amerikanska barrträdet Douglas Fir. Dessutom innebär tekniken att man kan använda mer miljövänligt impregneringsmedel än tidigare. - Det här är ett stort genombrott för Lign Multiwood, säger VD Curt Lindhe. Världens byggindustri har väntat länge på genomimpregnerade konstruktionsträslag från andra barrträd än fur. På Lign Multiwood sätter vi nu igång med kommersialiseringen av både tekniken och genomimpregnerad gran. Av Sveriges två helt dominerande träslag för konstruktionsändamål - fur och gran - har hittills endast furan kunnat impregneras ända in till kärnan. Situationen har varit likartad med de flesta konstruktionsträslag på andra håll i världen. Utvecklingsarbete för att förbättra impregnerbarhet hos flera konstruktionsträslag har pågått under större delen av 1900-talet, framför allt i Nordamerika och Japan. För några år sedan visade Lign Multiwood att impregnerbarheten kan förbättras dramatisk efter isostatisk komprimering. Flera problem återstod dock att lösa innan tekniken kunde tillämpas kommersiellt. Det handlade främst om att träet skulle återfå den ursprungliga dimensionen efter impregneringen. Problemen är nu lösta och Lign Multiwood är först i världen med att erbjuda en kommersiellt användbar teknik för impregnering till valfritt djup av världens vanligaste konstruktionsträslag. Tekniken kan dessutom genomföras med såväl mildare, mer miljövänliga träskyddsmedel som starka konventionella träskyddsmedel. För mer information, kontakta VD Curt Lindhe, tel: 0240-650120 el- 0708- 845 606 eller Teknisk direktör Lennart Castwall, tel: 070-417 24 90 Lign Multiwood är ett högteknologiskt företag med en egenutvecklad revolutionerande förädlingsteknik, CaLignum®, inom den trämekaniska industrin. Företagets affärsidé är att på basis av egna patent utveckla, producera och sälja trä för byggnation och inredning, med överlägsna egenskaper vad gäller hårdhet, slittålighet och skönhet. Huvudkontoret är lokaliserat i Söderbärke i södra Dalarna och bolaget har idag 17 anställda. Lign Multiwood AB inledde kommersialisering av sina produkter hösten 2001. För närvarande är bolaget noterat på Aragons inofficiella lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00090/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00090/bit0001.pdf

Om oss

Ett high-techföretag, som står inför en kommersiell lansering och med planer på en internationell expansion. Affärsidén är att på basis av egna patent för CaLignum-processen utveckla, producera och sälja isostatpressat trä.

Dokument & länkar