Lign Multiwood genomför nyemission med företrädesrätt

Lign Multiwood genomför nyemission med företrädesrätt Lign Multiwood har för avsikt att genomföra en företrädesemission för aktieägarna under teckningstiden 19-30 november 2001. Vid full emission tillförs bolaget cirka 30,5 miljoner kronor. Kapitalet kommer att användas till bolagets kommersialiserings-process. Styrelsen för Lign Multiwood AB beslutade den 28 september 2001, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 22 maj 2001, att emittera dels högst 7 850 600 nya B-aktier dels högst 7 850 600 optionsrätter med rätt till nyteckning av aktier. Företrädesemissionen innebär att de som på avstämningsdagen den 12 november äger aktier i bolaget har rätt att för varje innehav av 4 gamla A- eller B-aktier teckna en (1) ny B-aktie till en kurs av 4 kronor. Aktieteckningen ska äga rum under tiden 19-30 november 2001 med senaste likviddag 30 november 2001. Vidare ger varje tecknad aktie en option. Två sådana optioner ger rätt till nyteckning av en B-aktie till kursen 7 kronor under tiden 1-30 november 2002. I det fall att samtliga teckningsrätter inte utnyttjas, fördelas dessa enligt styrelsens bestämmande. Vid full teckning av nyemissionen tillförs bolaget cirka 30,5 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader på cirka en miljon kronor. -Lign Multiwood behöver kapital nu när bolaget går in i en ny fas - kommersialisering säger Curt Linde, VD Lign Multiwood. Vi kommer att använda det nya kapitalet till utveckling och marknadsföring av CaLignum-tekniken och våra produkter. Vidare kommer vi att använda en del av kapitalet till maskininvesteringar och intrimning av den nya produktionslinjen. Emissionsprospektet publiceras den 9 november. Fullständiga villkor för emissionen kan erhållas per telefon 0240-650240 eller fax 0240-650120. För mer information, kontakta Curt Lindhe, VD Lign Multiwood AB, tel 0708-845 606 Lign Multiwood är ett högteknologiskt företag med en egenutvecklad revolutionerande förädlingsteknik, CaLignum®, inom den trämekaniska industrin. Företagets affärsidé är att på basis av egna patent utveckla, producera och sälja trä för byggnation och inredning, med överlägsna egenskaper vad gäller hårdhet, slittålighet och skönhet. Huvudkontoret är lokaliserat i Söderbärke i södra Dalarna och bolaget har idag 16 anställda. Lign Multiwood AB förebereder en kommersiell lansering hösten 2001. För närvarande är bolaget noterat på Aragons inofficiella lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00070/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00070/bit0001.pdf

Om oss

Ett high-techföretag, som står inför en kommersiell lansering och med planer på en internationell expansion. Affärsidén är att på basis av egna patent för CaLignum-processen utveckla, producera och sälja isostatpressat trä.

Dokument & länkar