Ny VD i kommersialiseringsfas

Ny VD i kommersialiseringsfas Erik Nordén, Lign Multiwoods nuvarande ekonomichef, tar över VD-skapet efter Curt Lindhe den 1 september 2002. Som ett led i övergången från utvecklingsbolag till kommersiellt bolag byter Lign Multiwood VD den 1 september 2002. Den nya VDn, Erik Nordén, tidigare ekonomichef på bolaget, tar över VD-posten efter bolagets grundare Curt Lindhe. Hösten 2001 inledde bolaget kommersialiseringen, som har gått över förväntan. Curt Lindhe kommer även fortsättningsvis att kvarstå i Lign Multiwoods styrelse. Från den 1 september 2002 kommer han att fungera som arbetande vice ordförande och ansvara för långsiktiga finansieringsfrågor och långsiktig utveckling av bolaget. Styrelsen kommer dessutom att utökas med ytterligare en ledamot efter sommaren 2002. För mer information: VD Curt Lindhe, tfn: 0240-65 01 20, 070-417 24 91 Ekonomichef Erik Nordén, tfn: 0240-65 02 41, 070-417 24 94 Lign Multiwood är ett högteknologiskt företag med en egenutvecklad revolutionerande förädlingsteknik, CaLignum®, inom den trämekaniska industrin. Företagets affärsidé är att på basis av egna patent utveckla, producera och sälja komponenter för byggnation och inredning, med överlägsna egenskaper vad gäller hårdhet, slittålighet och skönhet. Huvudkontoret är lokaliserat i Söderbärke i södra Dalarna och bolaget har idag 29 anställda. Lign Multiwood AB inledde kommersialisering av sina produkter hösten 2001. För närvarande är bolaget noterat på Aragons inofficiella lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/02/20020702BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/02/20020702BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

Ett high-techföretag, som står inför en kommersiell lansering och med planer på en internationell expansion. Affärsidén är att på basis av egna patent för CaLignum-processen utveckla, producera och sälja isostatpressat trä.

Dokument & länkar